Current Exhibition: Eleri Mills

Landscape: real & imagined
12th March to 29th March 2019
 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  Wild Places I (Llefydd gwyllt I)

 • ELERI MILLS

  Wild Places II (Llefydd gwyllt II)

 • ELERI MILLS

  In the Fields I (Yn y caeau I)

 • ELERI MILLS

  The Arbour [diptych] (Y Deildy)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  River of the Heart (Afon y Galon)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  Maytime I (Calan Mai)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - The Path (Yn y Dyffryn - Y llwybr)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Old Farmhouse (Yn y Dyffryn - Hen Ffermdy)

 • ELERI MILLS

  The Arbour in May (Calan Mai Y Deildy)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  The Garden - Revisited I (Yr Ardd - Ailymweliad I)

 • ELERI MILLS

  The Wild Places I (Y llefydd gwylIt I)

 • ELERI MILLS

  The Wild Places II (Y llefydd gwyllt II)

 • ELERI MILLS

  In the Fields II (Yn y caeau II)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Through the Fields I (Yn y Dyffryn - Trwy'r caeau I)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Through the Fields II (Yn y Dyffryn - Trwy'r caeau II)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Llyfryniog Hill (Yn y Dyffryn - Rhiw Llyfryniog)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  In the Valley - Down the Hill (Yn y Dyffryn - I Lawr y Rhiw)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Near the Stream (Yn y Dyffryn - Yn Ymyl y Nant)

 • ELERI MILLS

  The Garden - Revisited II (Yr Ardd - Ailymweliad II)

 • ELERI MILLS

  Rivers & Waterway Streams (Afonydd dyfroedd)

 • ELERI MILLS

  In the Valley - Along the Road (Yn y Dyffryn - Ar Hyd y Ffordd)

 • ELERI MILLS

  Borderland Horse I (Ceffyl y Ffin I)

 • ELERI MILLS

  Borderland Horse II (Ceffyl y Ffin II)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  Nocturnal III (Hwyrnos III)

 • mills, poetry, hills, winding

  ELERI MILLS

  Through the Garden II (Trwy'r Ardd II)

 • ELERI MILLS

  Ancient Track I (Hen Iwybyr I)

 • ELERI MILLS

  Ancient Track II (Hen Iwybyr II)

 • ELERI MILLS

  Through the Garden I (Trwy'r Ardd I)